FIERA: Ko luumo weño walla bertol joɗɗinaango Dakar

Luumo weño joɗɗinaango Dakar
Luumo weño joɗɗinaango Dakar © RFI FULFULDE

Luumo mawngo no wi’ee fuwaar Dakar hertorngo alhaali ndema e ngaynaaka. Soodooɓe, weynuɓe, saadiiɓe, wertuɓe e gollidiiɓe no jeewta. Moni kala no ƴewa ko ndañi. Jantoore Amadou Barro BA