Koddiwaar: Loran Gbagbo no habboraa wa juldaandu

Feddeeɓe bammbanɓe Gbagbo no heblaade jaɓɓagol yiɗaaɗo maɓɓe on, àAbijan, ñannde 14 6ɓuru 2021.
Feddeeɓe bammbanɓe Gbagbo no heblaade jaɓɓagol yiɗaaɗo maɓɓe on, àAbijan, ñannde 14 6ɓuru 2021. REUTERS - LUC GNAGO

Ko janngo laamɗo kiɗɗo on Loran Gbagbo habbaa ka leydi makko Koddiwaar, jinnganayɓe mo ɓen no heblaade e hoore soobee ngam jaɓɓo ngon no labiree. Heɗoɗen jantoore Abdul Azizi Jallo, Abijan.