Ñaawoore lumndiiɗo laamu on Benen udditaama

"Joël Aïvo" Jannginoowo sariyaaji dosngal (dustuuru) leydi Benen.
"Joël Aïvo" Jannginoowo sariyaaji dosngal (dustuuru) leydi Benen. Joël Aïvo/Archive personnelle

 Ko hanki e alkamisa 15 lewru 7ɓuru, lumndiyakeejo Benen Joyel Aywo e tuumidaaɓe makko addaa yeeso porkireer "CRIET" Mariyo Metunu, Cimtol ko feƴƴi kon ka ñaawirdu, Aadamu Hammadi nultondiraaɗo RFI Benen.