Najeriya: Hooreejo leydi yamirii halfinaaɓe ndeenaagu leydi yo ɓeydu golle maɓɓe

Hooreejo Najeriya Muhammadu Buhari.
Hooreejo Najeriya Muhammadu Buhari. AP - Bayo Omoboriowo

Hooreejo leydi Najeria Mohammadu Buhari ƴettii konngol e ɗii e fitinaaji taskaaɗi to hirnaange rewo leydi ndii. O hirjini halfinaaɓe ndeenaagu nde ɓuratata daraade ngam dartinde ɓee boniyankooɓe. jantoore Aisha Sow