Hooreejo Koddiwaar, Waatara yiiday hannde e mo lomtii L. Gbagbo

Hooreejo Koddiwaar  Alassaan Waatara e hooreejo kiɗɗo on, Loran Gbagbo, tintiday hannde, jiidigal aranal, gila caɗeele waɗunooɗe caggal wooteeji ɗin 2011.   27 7ɓuru 2021.
Hooreejo Koddiwaar Alassaan Waatara e hooreejo kiɗɗo on, Loran Gbagbo, tintiday hannde, jiidigal aranal, gila caɗeele waɗunooɗe caggal wooteeji ɗin 2011. 27 7ɓuru 2021. AFP - ISSOUF SANOGO,SIA KAMBOU

Ko hannde hooreejo Koddiwaar Alasana Waatara yiidata e mo o lomtii on,  Loran Bagbo, on mo o pooɗondirnoo laamu ngun 2010. Abdul Azizi Jallo no ɓanginande en ɗaɓɓaaɗi e ngal tummbondiral maɓɓe, heɗitoɗen jantoore makko nden immorde Abijan