Mali: Jihaadiyankooɓe mbaarii siwilaaɓe hewɓe to bannge rewo leydi ndi.

natal yeru Jihaadiyankooɓe Mali
natal yeru Jihaadiyankooɓe Mali STRINGER / AFP

Ko ɓuuri cappanɗe nayo yimɓe siwilaaɓe malinaaɓe mbaarama e alet hannki ,nder diwanuuji nayi to rewo ser keerol Niger. Ko Jihaadiyankooɓe tuuma ɗee baɗe.