Hol no ɓiɓɓe Mali njiiri hitaande laamu hakkunderu e dow juuɗe konunkooɓe?

Natal Yeru konunkooɓe Mali
Natal Yeru konunkooɓe Mali REUTERS/Mamadou Keita

MALI hannde waɗi hitaande koo laamu Ibrahim Bubakar Keita sammina ngam yiɗde waylitere waɗa .Ɓiɓɓe leydi ndii e konunkooɓe laati sabaabu samminere laamu ngu .hon ɗum woni yiannde ɓiɓe leydi ndii. Kettoo ɗen ciimtol  Amadu Aabidiina  BA