Housseynou Tammboura, jaagorɗo jogiiɗo konngol laamu Burkina Faso" wolde duumiinde woni ɗo etee ko dental waawi sabaade poolgu"

Natal Yeru
Natal Yeru © MICHELE CATTANI/AFP

Caggal njangu baɗɗo hankin to Burkina Faso haa yimɓe 47 mbara heen hakkunde siwileeɓe,  konunkooɓe kam e yarlitiiɓe, laamu nguu ɓami bindol ngam duwanaade koreeji maayɓe heen ɓe. E wiide Housseynou Tammboura, jaagorɗo jogiiɗo konngol laamu ngu, ko wolde duumiinde woni ɗo etee ko dental waawi sabaade poolgu.Kettoɗen Housseynou Tamboura e fanndu haala rfi, ko Abdoulaye Dicko firti haala makko.