Hissen Habre, hooreejo kiɗɗo Caad wattinaama to berɗe Yoff Dakar

faatunnde Hiseen Habre, hooreejo kiɗɗo Caad, 26-8ɓuru-2021
faatunnde Hiseen Habre, hooreejo kiɗɗo Caad, 26-8ɓuru-2021 © Ibrahim Zain Congy

Hooreejo kiɗɗo leydi Caad  Hiseen Habre ngurnooɗo Senegal, leydi ndi o sokkanoo gila duuɓi saabu war-hooreeji waɗunooɗi waktu nde o laami Caad. O juulaama hannde to juulirde Umariyeen e waktu sallifanaa, caagal mum o surraama (noftoya) to berɗe Yoff Dakar e nder Senegaal.