Ecopi: Ko ɓuri 210 neɗɗo maayi e nder hawre leƴƴinkoore

Ko fawi e 210 neɗɗo waraama e nder fiyanɗe e hawre leƴƴikoore Ecopi
Ko fawi e 210 neɗɗo waraama e nder fiyanɗe e hawre leƴƴikoore Ecopi RFI

Adis Abeba, fiyanndeeji e yananngol leñi woni sabu maayugol yimɓe ko ɓuri teemeɗe ɗiɗo e sappo. Ɗum ko e ndee yonntere feƴƴunde waɗi e nder diiwal Oromiya. Ngal no wontiri ka fuɗnaage Ecopi. Ko ɗum anndini hanki e alkamisa fedde daraniinde hakkeeji neɗannke. Ummu BAH