Umaar Silla Fonike Mange no tawaa e yaltuɓe kaso hanki

Umaar Silla anndiraaɗo Foninke mange, teral FNDC nde yalti kaso
Umaar Silla anndiraaɗo Foninke mange, teral FNDC nde yalti kaso © hello-facebook-FNDC

Gine, yimbe 79 lumndinooɓe laamu Alfa Konde sookanooɓe, Yaaltii e  kaso hanki. Ɗum  waɗunoo welo-welo hakkunde siɓɓe e yiɓɓe. Umaar Silla, Fonike Mange teral FNDChewtiti ka ɓeyngure makko.#Guinée #FoninkeMangue