Gine: imminaaɓe CEDEAO hewtii Konakiri hannde

imminaaɓe CEDEAO hewtii Konakiri  Konakiri 10 9ɓuru 2021.
imminaaɓe CEDEAO hewtii Konakiri Konakiri 10 9ɓuru 2021. REUTERS - STRINGER

Imminaaɓe CEDEAO yaccinaama Konakiri, ɗum ko caggal nde kawral mawngal waɗi e alarbaare faltiinde ndee, ngal hooreeɓe leyɗe hirnaage Afrik fawi yagginere e dow Gine sabu samminere laamu waɗunde ton ñannde 5 lewru 9ɓuru. Arɓe ɓen no haani fottude e jooma-dooleejo leydi ndin fewndo ɗoo, Letinan Kolonel Mamadi Dummbuya.No jeyaa e arɓe ɓen, Shirley Ayorko, Jaagorɗo Gana halfinaaɗo huuwondiral Gana e leyɗe janane, yerondiraaɓe makko, mo  Togo on Robert Dussey e Alfa BARI jeyaaɗo Burkina Faso e Mo Najeriya on  Geoffrey Onyema.Ɓe fow no e ley arndugal Jean-Kulud  Kasi-Buru hooreejo CEDEAO on.Hiɓɓiiɓe Kolonel Dummbuya arno jaɓɓii arɓe ɓee ka ayropoor Konakiri. Kawral waɗan hakkunde maɓɓe hannde jooni, hella njamdi 14, ka Hotel Riviera.

Jeeyngal

 

Lombu ooɗo aplikasion e nder noddirgal maa