Senegaal: eɓɓoore markugol dendaangal janngooɓe e jannginooɓe ado fuɗɗitaade jannde ndee

jaagorɗo halfinaaɗo cellal Senegal Abdulaau JUUF SAAR no markaade Dakar 23 2ɓuru
jaagorɗo halfinaaɗo cellal Senegal Abdulaau JUUF SAAR no markaade Dakar 23 2ɓuru AFP - SEYLLOU

Senegal: Caggal nde jaagorɗo Senegal halfinaɗo cellal holli wonde hikka, kala jannginoowo e janngoowo markoto ado jannde ndee fuɗɗitaade . Senndikaa/ fedde bammbanoore jannginooɓe wi’eteende SUDES no jaɓi ndee eɓɓoore. Haadi Bah ko kanko halifinaa tortagol hakkeeji jeyaaɓe e  fedde maɓɓe  no e  faandu haala Aliw kannde .