Caggal maayde Al-Sahrawi goonginaa, ɗume woni yi'annde dawroyankooɓe Mali?

Hooreejo laamu hakkundewu Mali, Kolonel Assimi Goyta 7 6ɓuru 2021 à Bamako.
Hooreejo laamu hakkundewu Mali, Kolonel Assimi Goyta 7 6ɓuru 2021 à Bamako. AFP - ANNIE RISEMBERG

Maayde Adnaan Abuu Waliid AL-SAHRAWI ko huunde waawunde  waddude hoyeende kisal e ndeenaagu to keeri leyɗe Niijeer,Burkina faso  e Mali to jihaadiankooɓe waɗunoo jonnde maɓɓe mawnde. Caggal ndee maayde makko goonginaa, ɗume woni yi'annde  dawroyankooɓe Mali? Aamadu Aabidina BA heɓi konguli yoga e maɓɓe.