Sahel: ko honɗum heddii e doole njuɓɓudi Al-Sahrawi caggal maayde makko?

 Sahel [natal yeru]
Sahel [natal yeru] AFP

Caggal ndee maayde Adnan Abuu Waliid Al-Sahrawi, nantinaa. Lamnde no woodi: Honɗum heddii e doole fedde makko Diiwal Lislaamu e nder Sahra? Janngo, hono gollidal hakkunde EI e JNIM, wonirta e nder Sahel?Abdullaay Jallo, lamndondirii e yoga e taskotooɓe, heɗoɗee miijooji maɓɓe.