Aljeriya: Abdel Aziz Buteflika surraama kono o okkaaka teddungal laaɓe hiɓɓe

Konu kisal, musiɓɓe makko, hooreejo Aljeriya e yoga e yimɓe dowtii gooski Abdel Aziz Buteflika hooreejo kiɗɗo leydi ndii ka belayee makko
Konu kisal, musiɓɓe makko, hooreejo Aljeriya e yoga e yimɓe dowtii gooski Abdel Aziz Buteflika hooreejo kiɗɗo leydi ndii ka belayee makko Ryad KRAMDI AFP

Ko alat hanki, Abdel Aziz Buteflika, hooreejo kiiɗɗo Algeriya maayɗo aljuma ƴaɓɓinde ndee surraa (wattinaa). O Okkaaka teddule e hormaaji woowanɗi totteede hooreeɓe  hiɓɓe leydi.Holko waɗi o ɗawaa ngal teddungal? Ko waɗi konnguɗi fawaaka e dow oo laamiiɗo AljeriyaKeɗoɗen humpito Aysatu Li