Alhaali laana suumaariin: Bayden e Makron fodii wuurnitugol jikke hakkunde maɓɓe

Emmaniyel Makron e Joo Bayden  12 6ɓuru  2021 [ natal yeru]
Emmaniyel Makron e Joo Bayden 12 6ɓuru 2021 [ natal yeru] REUTERS - KEVIN LAMARQUE

Hollitol hawtaangol Paris e Washington hollitii hanki 22 lewru 9ɓuru wuurnitugol hoolaare hakkunde leyɗe ɗen ɗiɗi. anngal hoolaare nde alhaali laana suumaariin ostaraaliya. Ɗum ko caggal noddaandu talifon waɗundu hakkunde J. Bayden e E. Makron. E bi'ol maɓɓe ɗee caɗeele no waawunoo haɗeede si tawii diisondiral waɗuno hannkunde Faransi e USA