Benen: hooreejo leydi jooniijo on yiidii e hooreejo kiɗɗo on

Patiriis Talon hooreejo Benen  e lumndiiɗo laamu makko Yaayi Boni, hooreejo kiɗɗo leydi ndii.  22 9ɓuru 2021.
Patiriis Talon hooreejo Benen e lumndiiɗo laamu makko Yaayi Boni, hooreejo kiɗɗo leydi ndii. 22 9ɓuru 2021. © Capture d'écran / Présidence du Bénin

Benen: Hooreejo leydi, P. talon jaɓɓike Boni Yaayi hooreejo leydi kiɗɗo.  Gila 2016 ɓee worɓe ɗiɗo yiidaayi.  E nder silmaaji 54,  ɓe haalii ko faati e alhaali dawro leydi ndin. E leyd yewtere maɓɓe woodii ko hooreejo kiɗɗo on torii lomtiiɗo on. jantoore Aadamu Hammadi.