Marok: yimɓe nayo nanngaama, hiɓe tuumiraa kuliyankaaku

raaya Marok
raaya Marok © Pixabay.com/fr/users/mokhtarakel1-6211412/

Marok:Yimɓe 4yo nanngaa e ɗee balɗe yawtuɗe . Hiɓe tuumiraa taweede e goomu kuliyankooɓe humondirngu e fedde Diiwal Lislaamu to hirnaange leydi ndin . Ko ɗum anndini ardiiɓe kisal e ndeenaagu leydi ndii hanki . Aliw Kannde