Gine: FNDC ɓannginii doggol inɗe 92 tuumaaɓe wallugol Alfa Konnde fii happu tataɓu

Natal yeru
Natal yeru AFP/Cellou Binani

Aljumaare hannde fedde FNDC, ɓannginii inɗe yimɓe 92.  No jeyaa e ɓen, jaagorɓe hiɓɓe, daraniiɓe sariya, guwernerɓe, prefeeɓe. Fedde ndee no  sappii ɓee feɗeendu tooñiriɓe wallugol jonnde tatoɓe walla happu tataɓu, ngu Alfa Konnde tewti hitaande ƴaɓɓiinde ndee, si o jooɗii.Fedde FNDC holli wonnde waɗay wultittande  ɓee yimɓe fow  ka ñaawirdu, ɓee jokke.     Mammadu Aadama Jallo