Konaakiri: Jooma dooleejo leydi ndii, Kolonel Mamadi Dummbiya juurike Estaad ka wargo waɗi 2009.

Natal Yeru
Natal Yeru © AFP - JOHN WESSELS

Gine, ñannde 28 lewru jeenayaɓuru 2021, ñalaande maanditaare wargo e doolo rewɓe waɗungo e hitaande 2009.  Kolonel Mamadi Dummbuya ardiiɗo leydidin hooreejo CNRD arno ka estaad "28 septembre" o juurii  ndee nokkuure ka ngoo wargo ko  ɓuri 150 neɗɗo waɗi  e rewɓe 109 doolaa e hitande 2009, kono haa jooni ñaawoore waɗaaka.