Gine: woondoore Kolonel Mamadi Dummbuya caggal balɗe 25 gila o ciwlii laamu

Kolonel Mamadi Dummbuya e tere CNRD,  17 9ɓuru  2021.
Kolonel Mamadi Dummbuya e tere CNRD, 17 9ɓuru 2021. AFP - JOHN WESSELS

Caggal balɗe noogay  e jowi, gila nde Kolonel Mamadi Dummbuya e tere CNRD, wayliti laamu Alfa Konnde, Ko haannde o waɗata woondoore makko. Taaɓannde mawde wonande laamu hakkundewu Gine. O woonday hannde caggal balɗe seeɗa gila  sarɗi ɗoworɗi ƴanngal ngal feññinaa.