Mali heɓii elikopteerje 4 e juuɗe Ruusiya

[Natal Yeru]
[Natal Yeru] AFP Photos/Michele Cattani

Mali: jaagorɗo halfinaaɗo ndeedaagu jaɓɓiima elikopteerje 4, iwɗe Ruusiya.  E b'iol makko ɗee ɓeydan semmbinde konunkooɓe Mali  fii haɓugol jihaadiyankooɓe. Aamadu Aabina BA