Mali: Kuliyankaaku no layira hella hirnaage leydi ndii

Kononkooɓe Malinaaɓe no yiiloo e dow laawi Bamako. (Natal yeru).
Kononkooɓe Malinaaɓe no yiiloo e dow laawi Bamako. (Natal yeru). ISSOUF SANOGO / AFP

Mali: Kuliyankaaku no jaalaade e nder leydi ndii.  joogarafii nokkuuje maɓɓe no waylaade.  Ɗuuɗii hawanɗe siforaaɗe kuliyankaaku wonɗe waɗude hella hirnaage leyɗi ndii. Wano hakkunde Bamako e Kaayi.  Ko woni sabu ngol layugol ɗee bone? Heɗoɗen Dr. Ali Tunkara jeyaaɗo e suudu wiɗto, pehe e kisal e nder Sahel. Heɗoɗen mo