Gine: dawroyankooɓe leydi no holla miijo mum e toɗɗangol Mohamed Beyawogi hooreejo jaagorɓe

Mohamed Beyawogi gollande njuɓɓudiiji haku-leyɗe mawɗo toɗɗaama hooreejo jaagorɓe Gine, Ko kanko yiilata guwerneman laamu hakkundewu ngu ardii ɗum Kolonel Mamadi Dummbuya
Mohamed Beyawogi gollande njuɓɓudiiji haku-leyɗe mawɗo toɗɗaama hooreejo jaagorɓe Gine, Ko kanko yiilata guwerneman laamu hakkundewu ngu ardii ɗum Kolonel Mamadi Dummbuya © Wikimédia / Travail personnel - Lagabara 07

Gine, caggal toɗɗagol Mohamed Beyawogi hooreejo jaagorɓe laamu hakkundewu. Hooreeɓe pelle politik no holla miijooji mum e ndee toɗɗande. Hiɓe haala ko honno ɓe yiiri oo neɗɗo? Jantoore Mammadu Aadama JALLO