Jonnde Afrik-Faransi: Emmaniyel Makron foddi jonnitugol nanndolaaji jeyaaɗi e ndonndi Afrik

Jonnde Afrik- Faransi, hooreejo Faransi Emmaniyel Makron 8 10ɓuru 2021.
Jonnde Afrik- Faransi, hooreejo Faransi Emmaniyel Makron 8 10ɓuru 2021. AFP - LUDOVIC MARIN

Afrik no haani hettugol jeyaaɗi mum, kono battital e luɓondiral no haani heddaade hakkunde cuuɗi martaba Afrik e ɗii wonɗi Faransi walla e nder goɗɗe e nder Adunaaru ndun.