Ñaawoore tumaaɓe wargo Tomaa Sankara fuɗɗoto hannde Wagadugu

Natal Tomaa Sankara
Natal Tomaa Sankara William F. Campbell/Time & Life Pictures/Getty Images

Ñaawoore tumaaɓe wargol Tomaa Sankara e wonndiiɓe mum fuɗɗoto hannde suudu mbatirdu Waga 2000. Duuɓi cappaɗe 34 caggal mayde maɓɓe, ɓeynguureeji maɓɓe no habbii yo nunɗal e koonga. Hiɓe fadii anndugol ko waɗi kon tigi. Jantoore Daramaan Tammbura