Mariayam Sankara, keynguujo Tomaa Sankara woni Koɗo RFI, heɗoɗen mo

Mariyan Sankara, keynguujo Tomaa Sankara on
Mariyan Sankara, keynguujo Tomaa Sankara on © RFI

Ko altine hannde ñaawoore tuumaaɓe e warngo Toma Sankara fuɗɗotoo to Burkina. Yimɓe sappo e nayo tuumaaɓe ɓen Belees Kompawore hooreejo kiiɗɗo leydi ndii. E oo ɗoo saha omo moolii Koddiwaar. O tawetaake e ñaawoore ndee. Holko woni yi'annde Mariyam Sankara, debbo Tomaa Sankara e ndee ñaawoore ? Keɗoɗen mo e faandu haala Kiristoof Buwaabuwiyee (RFI e ɗemgal Faransiire) Ko Aysatu Li firii haala kaa e Fulfulde