Kabaaru FESPAKO, Timmbi BAH immorde Wagadugu, Burkina Faso

FESPAKO
FESPAKO © Laura-Angela Bagnetto/RFI

Koolol 27ɓol FESPAKO no jokkaa Wagadugu, Burkina Faso. Ibrahiima Timmbi BAH imminaaɗo amen ton yewtidii e yeeyayɓe keeyiiji moƴƴinaaɗi e leyɗe Afrik. Yeeyooɓe buy iwruɓe baŋŋeeji fow, wano Senegaal, Gine e Niijeer no tawdaa e ngol koolol. Hannde ko e ndee toɓɓere kabaaruuji men FESPAKO yowitii. Heɗoɗen.

Jeeyngal

Hiɗen ka suudu jamaa “Maison du peuple” Wagadugu. Suudu ndu joɗɗinaa e tannde mum fow caalihoy, suuroy walla tilisahoy. Ta’iibu Sow ko Gine iwri. Himo yeeya piiji ɗuuɗuɗi : paɗe guri, gude, njuuri e nebbam kaare e nebbam ture. E ndee hitaande hikka ngol koolol hawrondirii e koronawiris. Ñawu addanngu aduna on caɗeele heewɗe ka baŋŋe faggudu. Ko ɗum waɗi hikka yimɓe araali wano woowiri non e oo fespako.

Woɓɓe no  gaa, wano wa Maamuudu Jallo burkinaajo ko piiji jeeyduɗi finaa tawaaji o yeeyata.

Yeeyooɓe tawaaɓe e koolol fespako no iwri nokkeeli fow. Togo, Benen, Senegaal e Gine. Yoga e maɓɓe hawrii e caɗeele heewɗe ka garal maɓɓe. Heɗoɗen Ta’iibu SOW.

Faale ɓe yeeyooɓe ɗii piiji Afriknaaji ko dañugol soodooɓe. Ko ɗum si Mariyama Jallo iwruɗo Senegaal waɗi ndee ñaagannde.

Tama’u Maamuudu Jallo wowtuɗo FESPAKO no semmbi. Himo felliti wonnde ko ka timmoode koolol ngol soodooɓe arata.

Ɗen balɗe ɗiɗi ko aljuma e asewe. Hiɓe habbii soodooɓe fii yoɓe waawu immitinnde ngeeygu maɓɓe ngu koronawiris hammbi gila hitaande 2019.

Lombu ooɗo aplikasion e nder noddirgal maa