Gine: Duwaaniiɓe 123 naɓaama fowtaare hanki

[Natal yeru]
[Natal yeru] RFI/Christophe Carmarans

E nder eɓɓoore fewnitagol njuɓɓudi gollooɓe laamu, duwaaniiɓe 123 naɓaa fowtaare. Ko e tippugol e kuulal 55 ko faati e golle duwaani'en ndee feere ƴetta. Jeneralɓe 5, kolonelɓe 48, letinanɓe kolonelɓe 58 e komaandanɓe 13. Ko nii lelori limmore maɓɓe.