Kabaaru FESPAKO: "Masiiba" ko filmu mo Seydu Sammba Tuure laatini, heɗoɗeeTimmbi BAH

Seydu Sammba Tuure, laatinoowo filmuuji mo filmu mum tawaa e koolol 2021. Filmu makko no innee "masiiba".
Seydu Sammba Tuure, laatinoowo filmuuji mo filmu mum tawaa e koolol 2021. Filmu makko no innee "masiiba". © RFI FULFULDE/Ibrahima BA

Koolol FESPAKO no jokkaa Wagadugu. Hay si tawii mbuuña maggol ko e asewe jonnetee, filmuuji ɗin hino ndaareede to cuuɗi Sinema Burkina Faso. E ɗin mbodooji no tawaa “Masiiba”, filmu mo Seydu Sammba Tuure laatini. Ibrahiima Timmbi BAH, imminaaɗo amen Wagadugu ndaarii on filmu.

Jeeyngal

Masiiba, no siifi caɗeele yimɓe hoɗuɓe rewo Burkina Faso sabu boneeji jihaadiyankooɓe. Woɓɓe, eggii, woɓɓe waraama, woɓɓe ciwlaama. E ɓen siwlaaɓe no tawaa Bukari soferjo, mo neenee mum wonndi e sunaare.

Hannde, woni Markoy, Arbinnda e koɗeeli yogaaji sera ɗon, lekkolji ommbaama, cuuɗi lancaama, yimɓe eggii dogii kulol wareede...

Jihaadiyankooɓe ɓen accaa hay goto. Kono, ko ekkolji ɗin ɓe ɓuri bonannde. Ɓe ittii pittaali janngooɓe buy. Ko ɗum saabi seppooji ƴamirɗi kisal e deenagu...

Ko Seydu Sammba Tuure, laatinii oo filmu….

Masiiba, no tawaa e filmuuji Burkina Faso wonɗi e foolondirde ngam dañugol Mbuuña e ngol koolol FESPAKO…

Ibrahiima Timmbi BAH Wagadugu, rfi.

#fespako #fespaco #afrik

Lombu ooɗo aplikasion e nder noddirgal maa