Kabaaru FESPAKO: Seeditanɗe burkinaaɓe tawtoraaɓe koolol ngol

Fespako
Fespako © RFI FULFULDE/Ibrahima BA

Koolol ngol gasay janngo janngo Burkina Faso. Filmuuji ɗuuɗuɗi ndaaraama. Filmuuji holliɗi kala ko fewndii e nder Afrik. hakkeeji neɗɗo, Politik, taariindi. Ko woni yi'aango Burkinaaɓe e nder koolol Fespako 27ɓol? Heɗoɗen seeditanɗe maɓɓe e faandu haalu Timmbi BAH