FESPAKO: hummbugol mooɓondiral ngal e sennditugol mbuuñaaje ɗen

Mooɓondiral hommbugol Fespako 2021.
Mooɓondiral hommbugol Fespako 2021. © RFI FULFULDE

Koolol 27ɓol FESPACO hommbaama Hanki kiikiiɗe Wagadugu, Burkina Faso. Ko Khadar Ahmed, Somalinaajo henndi mbuuña kanŋe on to fannu falmuuji fijindaaru. Ka filmuuji dokimanteer ko Muumini Saanu henndii deesewal mawngal ngal. Ibrahiima Timmbi BAH, imminaaɗo amen Wagadugu.

Jeeyngal

Ko gimi ngenndiiji Burkina Faso e Senegaal, udditi ngal tummbondiral feññinirgal fooluɓe FESPAKO hitannde 2021.  Ko Khadar Ahmed, Somalinaajo henndii mbuuña "puccu kanŋe" to fannu filmuuji fijindaaru. Haysi yogaaɓe, habbanooki himo fooli, Belko BARI ɗum ŋalɗinaali walla juhaali mo.

Khadar Ayderus Ahmed, laatinoowo filmuuji somalinaajo. Ko kanko dañi mbuuña "puccu kaŋŋe" fespako 2021, Wagadugu
Khadar Ayderus Ahmed, laatinoowo filmuuji somalinaajo. Ko kanko dañi mbuuña "puccu kaŋŋe" fespako 2021, Wagadugu © Siegfried Forster / RFI

Ko Jessika Jeneyus, yaltinɗo filmu FREDA hikki e Khaddar Ahmed. Ko henndii mbuñaa silaɗjo on ko Leyla Buzid, jeyaaɗo Tuunus.  

To sengo filmu dokimanteer, ko Muumini Saanu burkinaajo dañi deesewal  kaŋŋe ngal. Ko Aysa Mayga senegalnaajo sabu filmu makko wi’aaɗo seppugol e hoore ndiyam, henndii mbuuña kaalisi.

AYssa Mayga, fijoowo e laatinoowo filmuuji 9 7ɓuru 2021, to koolol 74ɓol Faransi.
AYssa Mayga, fijoowo e laatinoowo filmuuji 9 7ɓuru 2021, to koolol 74ɓol Faransi. Vianney Le Caer/Invision/AP - Vianney Le Caer

Tataɓo on ko Elwiis Sabin Gaybino. Ko filmu makko noddiraaɗo Makonngo henndini mo o mbuuña sila.

 

Ibrahiima Timmbi BAH Wagadugu rfi

Lombu ooɗo aplikasion e nder noddirgal maa