Mali: battane bassiiji ɗee haare waɗuɗe e nder diiwal Mopti to wuddu leydi ndii

Debbo mo koyngal mum taƴaa, hannde no waɗtana koyngal moƴƴinaangal
Debbo mo koyngal mum taƴaa, hannde no waɗtana koyngal moƴƴinaangal © RFI FULFULDE

Battane bassiiji haare waɗuɗe e nder diiwal Mopti wuddu Mali. Ɗuuɗugol caɗeele wonii sabu haa suudu safrirdu jaɓɓotoondu jukkuɓe barmuɓe walla jukkuɓe darnaama gila duuɓi tati. Alaaji ɗuuɗuɗi no tawee e nder mayru,  Ndu suudu laatike e ley ballal calambal boɗewal winndere ( Kuruwa Ruus). Ndu  wallii  yimbe ujuneere e teemeɗɗe nayi lorriɓe. Amadou Barro Ba