Ñaawoore tuumaaɓe wargol Tomaa Sankara

Burkina Faso: Ñaawugol tuumaaɓe wargol Tomaa Sankara no jokkaa

Ñaawoore tuumaaɓe wargol Tomaa sankara, Wagadugu, [natal yeru] 11  10ɓuru 2021.
Ñaawoore tuumaaɓe wargol Tomaa sankara, Wagadugu, [natal yeru] 11 10ɓuru 2021. AFP - OLYMPIA DE MAISMONT

Lamnde ɗen jo jokkaa, ka suudu ñaawirdu konu Wagadugu. Hannde binnbi ko Idriisa Sawadogo woni yeeso ñaawooɓe ɓee. Himo tawaa e 14yo tuumaaɓe ɓee ka wargol Tomaa Sankara.  Lamndagol Yammba E. Ilbudo gasii hanki, yewtere makko waawan nawrude ñaawoore nden yeeso, kono piiji jilɓuɗi buy yaltitii e konnguɗi makko.  Ko ɗum holli ñaawooɓe ɓen. Jantoore Daramaani Tammbura Wagadugu.