Tomaa Sankara

Burkina Faso: Ñaawoore tuumaaɓe wargol Tomaa Sankara no jokkaa

Ñaawoore tuumaaɓe wargol Tomaa Sankara
Ñaawoore tuumaaɓe wargol Tomaa Sankara AFP - OLYMPIA DE MAISMONT

Tuumaaɓe ɗiɗo wargol Tomaa Sankara e wonndiiɓe makko ɗiɗo heɗɗaama ka suudu ñaawirdu konunko'en. Hiɓe tawnoo e reenooɓe B. Kompawore e on saa'i. Hiɓe tuumiraa wallitagol bonɗe, wargol, e tawtoreede e walitugol laamu. Ɓe ɗiɗo kala e wi'ii ɓe jaɓaali ko ɓe tuumiraako.  Cimtol Daramaan Tammbura, Wagadugu.