Ko Rolf S. Domiya Bohula e Mahamat Hassaan Zara dañi bursu G. Dipon e K. Verlon, 2021

Rolf S. Domiya Bohula e Mahamat Hassaan Zara woni dañuɓe bursu laawol 8ɓol ngol  G. Dipon e K. Verlon.
Rolf S. Domiya Bohula e Mahamat Hassaan Zara woni dañuɓe bursu laawol 8ɓol ngol G. Dipon e K. Verlon. © Montage: RFI Crédit photo: Rodrigue Le Roi Benga/Abdel Rahim Mahamat

Timmii duuɓi jeetati hikka gila ɓee jaayndeyankooɓe diɗo RFI waraa Kidal, nano ( rewo) Mali. Hannde 2 11ɓuru, rfi okkii bursuuji ɗiɗi ɗi ɓe innitiraa. Ko Rolf S. Domiya Bohula  Santraknaajo mo duuɓi 25 e Mahamat Hassaan Zara, caadnaajo mo duuɓi 33 okkaa ndii mbuuñaari. Ko kamɓe diɗo dañi ɗii bursuuji. Ko hikka woni laabi ɗiɗi, ɗii bursuuji no jonneede e woɗɗitannde sabu ñawu koronaawiriis. Oo bursu no udditanaa leyɗe Afrik ɗe demngal faransiire haaletee e mum.