Jonnde jaaynirɗi waɗii Bamako ngam no jam artira to wuddu Mali

Dental dow Kawral Pulaaku waɗii jonnde jaaynirɗi ko faati haɗugol warngooji e wuddu leydi ndii
Dental dow Kawral Pulaaku waɗii jonnde jaaynirɗi ko faati haɗugol warngooji e wuddu leydi ndii © amadou_abidina_ba

Mali: fedde noddirteende Dental dow Kawral Pulaaku waɗii huppito hannde Bamako ɗoo. Ɓe noddi laaamu nguu ngam ngu immo daroo sabi ɗii wargooji mawɗi gaɗooji waktu fuu ley wuddu leydi ndiiAamadu Aabidiina BA.