sariya ɗoworɗo laamu ƴanngal Gine

Gine: ko waɗi haa oo sariya doworɗo laamu hakkundewu firaa e Fulfulde?

Aagibu Sow, jeyaaɗo Gine.  Suka toowa-ganndaljo. Ɗemɗiyankoojo, jannginoowo, gimɗoowo, taaloowo walliffiɗo defte 8.
Aagibu Sow, jeyaaɗo Gine. Suka toowa-ganndaljo. Ɗemɗiyankoojo, jannginoowo, gimɗoowo, taaloowo walliffiɗo defte 8. © Aagibu Sow

Gine, mojobere daraninde ɗemɗe ngenndiije noddirteende "AGUIPELEN" firtii sartiiji walla sariyaaji  laamu hakkundewu ngun e ɗemngal fulfulde. Faandaare maɓɓe ko faamingol jamaa on saariya leydi ndin e semmbingol ɗemɗe muynaaɗe ɗen walla ɗemɗe taakanje ɗen. Jantoore Mammadu Aadama Jallo