Dinngiral haku-leyɗewal Dakar Jam e Kisal

Dinndiral haku-leyɗewal Dakar ko faati e jam e kisal Afrik

Dinngiral winndereyankowal 7ɗiɗal ko faati e jam e kisal e nder Afrik fuɗɗike altine hannde Dakar e dow ardagol Makki Sall hooreejo Senegaal. Woɓɓe e hooreeɓe Afrik no tawaa e jonnde ndee. Umaar Sissoko Mbaalo hooreejo Gine-Bisaawo, Mohammed Bazum mo Niijeer e Siril Ramafosa Hooreejo Afrik Di Siid. Kawral ngal waɗata ko to suudu jeewete Abdu Joof wonndu Jam-ñaaƴo, Muusaa Umaar Barri nultondiraaɗo rfi fulfulde e Dakar.

Hooreejo Senegaal, Makki Sall udditii Dinngiral haku-leyɗewal Dakar ko faati e Jam e Kisal Afrik
Hooreejo Senegaal, Makki Sall udditii Dinngiral haku-leyɗewal Dakar ko faati e Jam e Kisal Afrik Tirthankar Chanda/RFI