boowal laaɗe-weeyo Kap Eskiring

Senegaal: caggal duuɓi ɗiɗi gila o uddaa, Ayropoor Kap Eskirring udditii hanki

Ayropoor winndereyankoojo Kap Eskirring
Ayropoor winndereyankoojo Kap Eskirring © RFI FULFULDE

 Senegal: ka laatingol njuɓɓudi wuurnitugol ayropooruuji leydi ndii, jaagorɗo halfinaaɗo tuurisyaagal udditii, Ayropoor Kap Eskirring. Ngol udditugol hawrondirii e fampagol keerol hitaande ko faati tuurisyaagal. Ɗum ko welowelo addanta juurotooɓe Senegaal. buy e maɓɓe no habbornoo ɗum wa juldaandu., Abdulaay Jallo imminaaɗo RFI Fulfuld

Jeeyngal
Ayropoor W; kap Eskirring
Ayropoor W; kap Eskirring © RFI FULFULDE

Lombu ooɗo aplikasion e nder noddirgal maa