Hikka ko Alesh, okkaa mbuuñaari "Yimoowo yiitaaɗo RFI"

Hikka suɓotooɓe ɓen e ley ardagol yimoowo Lokuwa Kanza suɓike okkugol mbuuñaari yimoowo yiitaaɗo RFI, Alesh. Alesh ko yimoowo yiilotooɗo hakkunde Kinsasa e leyɗe goɗɗe. Oo rapperjo mo innde mum tigi-tigiire nden woni Alen Shirwisa, suɓaama e yeeso 9 woɓɓe.

Alesh, heɓi mbuuñaari yimoowo yiitaaɗo RFI, hikka 2021.
Alesh, heɓi mbuuñaari yimoowo yiitaaɗo RFI, hikka 2021. © RFI