laana njordi TER Dakar

Laana njordi TER dogooha hakkunde Dakar e Jam-ñaaƴo fampaama hanki

 Laana njordiha falnde Senegaal, udditaama hanki. Ko dogooha gila Dakar haa Jam-ñaaƴo. Gollugol ka timmii duuɓi 5 gila fuɗɗaa. Oo TER  waɗan hojomaaji (silmaaji) 20 fii dogugol kilooji 36. Ko ɓuri yimɓe 100.000 waɗɗoto kaa laana ñannde kala. Coggu biyeeji makka no fuɗɗi e CFA 500 haa 1500 yottagol Jam-ñaaƴo. Ibrahiima Ñanng Dakar.

TER keso fuɗɗiima dogude hanki  27 lewru 12, 2021, Dakar.
TER keso fuɗɗiima dogude hanki 27 lewru 12, 2021, Dakar. © Charlotte Idrac, RFI
Jeeyngal
TER keso Dakar- Jam-ñaaƴo
TER keso Dakar- Jam-ñaaƴo SEYLLOU AFP

Lombu ooɗo aplikasion e nder noddirgal maa