Porokileerjo Koddiwaar on waɗii kawral jaaynirɗi ko faati e tefoore fitinaaji waɗuɗi fewndo woteeji hooreyaaku

Noddoowo e ñaawoore lesdi Koddiwaar Rishaar Aduu waɗii kawral jaaynirɗi e ndee  altineere Abijan fii weeɓitugol ko yalti e tefoore heeriinde yuɓɓanoonde fii masiibooji waɗuɗi battane suɓngu hooreeyaaku hitaande 2020. Heɗitoɗen jantoore Abdul Azizi Jallo immorde Abijan

Rishard Adu, Porkileerjo Koddiwaar Abijan, ñannde 22 3ɓuru  2016.
Rishard Adu, Porkileerjo Koddiwaar Abijan, ñannde 22 3ɓuru 2016. SIA KAMBOU / AFP