Kan2022

Kan2022: Gine e Senegaal foolii, ndaa yoga e konnguɗi fijooɓe ɓen

 E ndr guɓal B, Senegaal piyii Zimbabwe 1-0 e hoore karahan, Ko saajo Maane naadi penalti on ka silmaaji sakkitori. Gine waawi Malawi 1-0, Ko Issyaga Silla naadii faandu ndun.  Ko poolgu hittungu heɓiingu e dow wakkilaare, ko ɗum holli Mohammed Ali Kamara ndeeno gaalal Gine. Kawral saatiinga ngal ko hakkunde Gine e Senegaal e aljuma aroore. Ka guɓal C ko Marok fooli Gana 1-0, Gabon piyi Komoor 1-0#Kan2022

kawral Gine-Malawi, KAN 2022.
kawral Gine-Malawi, KAN 2022. AFP - PIUS UTOMI EKPEI