Koddiwaar

Koddiwaar: joɗɗinii mbaylaari mum tafirndi otooje kamiyon tokoose

Otooje kuutorteeɗe moƴƴinaaɗe Koddiwaar
Otooje kuutorteeɗe moƴƴinaaɗe Koddiwaar © RFI

Koddiwaar, gila ɗoo haa yeeso tafanay hoore mum werlaaje (kamiyonje) togoose. Ɗum wallayɓe no ɓe accira soodugol otooje huuwtoraaɗe ka leyɗe janane. Mbaylaari (sinaa'aari) tafayndi kan ɗee werlaaje ko ka laamorde Abijan juɗɗinaa. Heɗoɗen jantoore Abdul Aziz Jallo immorde Abijan.