Ko mbiiɗon?

Uditgol duɗe jangirde e leyɗeele afrik

Saakitaama ñannde :

ñalawma hande o min njewtata ko yowiti e uditgol duɗe jangirde e leyɗeele Afrik. Ngon ɗen ko e lewru uktuubar. E yoga e leyɗeele Afrik woni ko lewru uditgol duɗe jangirɗe ɗe. Et ko hitaandɗ jande ɓuri hen hewde yahat haa lebbi jeenaay. Ko daawal tinŋtugal et hof ngo jungo janginooɓe walla et guurti daɓɓi. E no ɓatina et waktuuji jangeteeji et hitaande nden. Caɗeele ɗen ko jaasre baawal wonande jangooɓe. Holno njettoriɗen et ndeeɗo jaasre baawal faade jangooɓe ? Holi peeje mbadeten ngam caɗeele jaŋde ɗen ustoo ? E wattan ma en njaa siginchor et balal jooɗaniiɗo en toon Mamadu Alfa Jallo Ko adii e ɗen joofnira gooto et sukaaɓe naalankoɓe jeyaaɗo Fulaadu mo andiraa OF King, indemako tigi Umar Faati. 

© RFI/Lou Garçon