Ko mbiiɗon?

jannde ɓiɓɓe rewɓe

Saakitaama ñannde :

Enn kuttiat e hello himmude woni jannde ɓiɓɓe rewɓe ɓe. Won heen diiwan ɗi yahataa ene satti njiyaa jinnaaɓe ene nanna ɓiɓɓe rewɓe ɓe duɗe tuubankoore. Mbiyata ko debbo foti ko jooɗaaɗe galle, gollo golle rewɓe waasa wadde ko worɓe mbaɗata. Hay soɓe naati nii rewɓe ɓe njaawat yaltineede e duɗe ɗee sabu ko dewleteeɓe kaa ko nandi heen… ɗum noon ko caɗeele mawɗe ooɗo jamaano sabu kala mo jangaani nane majjere… Holko haɗi jinnaaɓe ɓe nannude ɓiɓɓe rewɓe ɓe e duɗe ɗe ? Ngam andude holi sabaabuuji mum, min njaɓɓotoo e yewtere nde ko hoɓɓe ɗiɗo. Heen gooto wiyete ko Woppa Jallo o jeyaa ko Matam, ɗoo e Senegaal, ngandal makko fayi ko e reende hakke e hujjaaji ɓiɓɓe aadama. O darni e hitaande ujunnaaji ɗiɗi et jee tati, fedde fii sukaaɓe rewɓe ɓe ene janga kono so jangii ne ene njokkita jannde nde. Koɗo keddiiɗo oo ne, woni ko e duɗe ɗe. O wiyetee ko Agii Jallo o jooɗii ko Ouahigouya saare gonɗo to Burkina.

AFP/ISSOUF SANOGO