Ko mbiiɗon?

Juppuɗo yontere Aamadu Baro Bah cosɗo fedde njayniyanke huutortooɓe demgal fulfulde

Saakitaama ñannde :

Amadu Baro Bah yuppi yontere nde. Sabu o dañi eɓɓo, walle mbiyen miijo wad ngo fayida woni Cijp (convergence internationale des journalistes poulaarophones). Firti : dental njayniyanke huutortooɓe ɗemgal fululde. Omon ɗoo e njayde Rfi fulfulde ngam haalde holko addi ngo miijo e holko ɗaɓɓata. O haali kadi alkaali batu ngadanol ngol mo gandouɗa hawrata ko e ñalawma sappo e nay lewru deesaambur e hitaande ndu. Njaayniyanke heewɓe ummiiɓe e leyde keewɗe Afirik maa tawtore ɗum e wi’i Amadu Baro Bah.

Amadou Barro Bâ.
Amadou Barro Bâ. © Aïssatou Ly
Jeeyngal

Fulfulde faaminiinde :
Yontere nde, Issa Jallo addi ko helmere „ngesa“. O addi bandooji keewɗi fii wallude en paamen ɗume won ko fulfulde wi‘ata  „ngesa“

Lombu ooɗo aplikasion e nder noddirgal maa