Ko mbiiɗon?

En kaalat haala festivaal Baba Maal «Blues du fleuve»

Saakitaama ñannde :

Hannde en ƴaɓɓoto naalanke mawɗo ene wiyee Baaba Maal. Son teskiima o meeɗii arde e jeewte men, kono addi  bismaango ngoo kadi ko sabu omo noddi e ɗii ñale pottital mangal to Podoor ene innire  “Blues du fleuve”.

Le Sénégalais Baba Maal.
Le Sénégalais Baba Maal. © RFI/Edmon Sadaka
Jeeyngal

Hikka kadi Baaba Maal noddi, yimɓe mum, kala naalanke, Podoornaaɓe fow, kala paarnotooɗo pulaagu potti to daande maayo ngam siftorde hanki fulɓe, cosaan fulɓe, finaa-tawaa fulɓe eko nandiheen. Ngol ɗoo woni lawol sappo e tataɓol ma o wadata ko waynii. Ma o haalan min hono ɗum woori ? Holko woni fandaare nde ? Hono Podoornaaɗe njaɓɓori ko waynii ? et Kadi holko woni programme o. Men kaal kadi haala taariinde, piilki, yooro, waylo waylo weeyo e mballondiral.

Lombu ooɗo aplikasion e nder noddirgal maa

Ndaarugol taƴe goɗɗe