Ko mbiiɗon?

En kaalat haala festivaal Baba Maal «Blues du fleuve»

Hito 30:00
Le Sénégalais Baba Maal.
Le Sénégalais Baba Maal. © RFI/Edmon Sadaka

Hannde en ƴaɓɓoto naalanke mawɗo ene wiyee Baaba Maal. Son teskiima o meeɗii arde e jeewte men, kono addi  bismaango ngoo kadi ko sabu omo noddi e ɗii ñale pottital mangal to Podoor ene innire  “Blues du fleuve”.

Jeeyngal

Hikka kadi Baaba Maal noddi, yimɓe mum, kala naalanke, Podoornaaɓe fow, kala paarnotooɗo pulaagu potti to daande maayo ngam siftorde hanki fulɓe, cosaan fulɓe, finaa-tawaa fulɓe eko nandiheen. Ngol ɗoo woni lawol sappo e tataɓol ma o wadata ko waynii. Ma o haalan min hono ɗum woori ? Holko woni fandaare nde ? Hono Podoornaaɗe njaɓɓori ko waynii ? et Kadi holko woni programme o. Men kaal kadi haala taariinde, piilki, yooro, waylo waylo weeyo e mballondiral.